Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii.

Setkání v Magdeburgu

Na konci dubna se v německém Magdeburgu konalo výroční setkání Aktion Sühnezeichen Friedensdienste pod názvem “Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii”. Toto téma provází naši práci celý letošní rok a reflektuje 50. leté výročí letních táborů ASF.

V Magdeburgu se sešlo více než 300 hostů – bývalých dobrovolníků, pamětníků, politiků. Bylo skoro nemožné vybrat si z mnoha zajímavých programů mezi kterými nechyběl film o židovském hřbitově ve Weissensee, prohlídka míst spojených se zakladatelem ASF Lotharem Kreyssigem a povídání s jeho synem nebo mini letní tábor, při kterém účastníci čistili tzv. Stolpersteine.

Zastoupení o.s. Servitus bylo velmi silné. Jednu ze 3 uvítacích řečí přednesla místopředsedkyně našeho sdružení paní Michaela Vidláková ze Židovské obce v Praze, člen výboru Gerhard Frey Reininghaus byl pozván k účasti na panelu o ekumeně a předseda Martin Řeháček byl čestným hostem. Dalšími českými zástupci byli referenti Zuzana Pavlovská ze Židovského muzea v Praze a Ondřej Matějka z o.s. Antikomplex.

Program celé akce lze najít v němčině na https://www.asf-ev.de/de/ueber-uns/organisation/tagung.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: