Pozvánka do Českých Budějovic na 10. výročí

March 6, 2013

Pozvánka k oslavě 10. výročí vzniku o. s. Servitus

 a spolupráce s Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Živá historie – vzpomínání ve 2. a 3. generaci

 

19. –  21. dubna 2013
v Českých Budějovicích

Berlín & Praha

Únor 2013

Vážení přátelé,
u příležitosti 10. výročí vzniku ekumenické organizace Servitus a naší spolupráce s ASF Vás srdečně zveme k setkání v Českých Budějovicích.

Těšíme se na setkání se současnými a bývalými dobrovolníky v České Republice, účastníky letních táborů mnoha různých generací, partnery ze spolupracujících projektů a všemi, kteří nás v uplynulých letech doprovázeli a podporovali.

Tématem našeho setkání bude Živá historie – vzpomínání ve 2. a 3. generaci. Chceme diskutovat to, jaký dopad mají kruté zážitky z doby německé okupace (a po ní) na současný život lidí v Čechách a Německu. Jaký vliv má minulost na naše současné vztahy? Jaké důsledky, ovlivňující naše politické a společenské konání, z ní vyvozujeme? A jak se nám může podařit udržet zážitky přeživších živé a předat je dalším generacím.

Těšíme se na Vás, na inspirativní setkání a rozhovory!

A samozřejmě s Vámi chceme také slavit, protože každý z Vás svým dílem přispěl k navázaní a prohlubování přátelství jak mezi lidmi, tak mezi našimi zeměmi.

Se srdečným pozdravem

Stanislava Francesca Šimuniová & Thomas Heldt

 

PS: Pozvánku můžete volně šířit dále, zejména lidem, kteří mají nějaký vztah k ASF nebo Servitu (bohužel nemáme kontakt zejména na účastníky letních táborů ASF/ASZ do roku 1989). Ale také všem, které naše téma zajímá. Děkujeme!


Informace:


Příhlášení:

Prosíme o vyplnění a zaslání přiloženého formuláře do 28.02.2013 na adresu:

Servitus o.s. – program ASF
Stanislava Francesca Šimuniová
Máchova 7
120 00 Praha 2

                        nebo na e-mail: tschechien@asf-ev.de


Poplatek pro účastníky z Německa:

130, – Euro / 60, – Euro (studenti, nezaměstnaní, lidé s nízkým příjmem)

Poplatek se platí na místě.

V poplatku je zahrnuto:
Ubytování (19.-21.04.), strava a náklady na program.

 

Pro účastníky z ČR je účast zdarma:

Stále však hledáme prostředky na plné pokrytí nákladů setkání. Máte-li tedy kontakt na možné sponzory, nemůžete se zúčasnit, ale rádi byste setkání popořili nebo se zúčastníte a chcete se na nákladech finančně podílet, sdělte nám to společně se zasláním přihlášky.


Příjezd a Check-in:

19.04.2013 do 17:00 hodin v hotelu Garni

 

Ubytování:

Ve vícelůžkových pokojích v hotelu Garni, Žižkova 1321/1
370 01 České Budějovice / www.hotelgarniCB.cz

 

Místo akce:

Slavie – spolkový a kulturní dům,  Jirsíkova 2
370 01 České Budějovice / http://www.slaviecb.cz

Živá historie – vzpomínání ve 2. a 3. generaci

19. –  21. dubna 2013 v Českých Budějovicích

 

 

Program:

Změna programu vyhrazena.

Kdy Program
Pátek Příjezd, zahájení
do 17:00 Příjezd, check-in
17:30 Večeře
18:30 Přívítání + prohlídka Slavie
19:30 Zahájení + seznámení
21:00 Přátelské posezení, čas na setkání a povídání
Samstag Vyprávějte dál!
10:00 Představení programu
10:30 Pozdravy od našich partnerů a zástupců německého velvyslanectví
11:00 Panel: „Živé příběhy“ – význam a vliv (rodinné) historie na životní cesty 2. a 3. generace

Christian Staffa (Berlin), Klára Kalibová (In Iustitia Praha), Zuzana Pavlovská (Židovské muzeum Praha), Jana Horváthová (Romské muzeum Brno / oslovena)12:30Oběd + pauza

Kdy Program
Sobota Vyprávějte dál!
14:00 Procházka po městě / alternativně: film „Lidice“
16:00 Pracovní skupiny / Tematická vyprávění

Vzpomínání znamená konání – letní tábory – setkání v Drmoulu – vzpomínka na Norberta Frýda

Vzpomínání znamená upamatování – rozhovor o filmu „Lidice“ a prezentace činnosti památníku Lidice a jeho význam v kolektivní paměti naší země

Vzpomínání znamená hledání stop –  aktivity organizace „Antikomplex“ a Kulturního centra Řehlovice v česko-německém pohraničí

Vzpomínání znamená život – Paměť českých Romů a jejich místo v české společnosti. Zkušenosti z romského muzea v Brně.

Dialog  namísto samomluvy – česko-německá setkání s Aktion Sühnezeichen – od 60. let do současnosti – bývalí dobrovolníci vyprávějí

 „Pouta“ – zacházení s novodobými dějinami naší země. Rozhovor o filmu „Pouta“ (oceněným v roce 2010 Českým lvem) s režisérem Radimem Špačkem19:00Večeře20:30Párty se skupinou “Neočekávaný dýchánek”, balkánskou hudbou a tancemNeděleBohoslužba + rozloučení a odjezd09:00Bohoslužba se Sborem Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích11:00Rozloučení, odjezd

Přihlášku pošlete do konce února na:

Servitus o.s. – program ASF
Stanislava Francesca Šimuniová

Máchova 7
120 00 Praha 2

e-mail: tschechien@asf-ev.de


Přihlašuji se závazně na setkání:

Živá historie – vzpomínání ve 2. a 3. generaci

19. –  21. dubna 2013 v Českých Budějovicích

 

Jméno, příjmení:
                                                                                                                                               
Adresa:
                                                                                                                                             E-mail:
                                                                                                                                            
Telefon:
                                                                                                                                            

Nocleh od-do:
                                                                                                                                            

 

Jídlo od-do:
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Místo, Datum                                               Podpis (u přihlášky e-mailem není třeba)

Příhláška v němčině zde/Deutsche Anmeldung:

Einladung_Budweis

Žádost o finanční podporu akce/ Spendenbitte auf Deutsch:

Spendenbitte_Budweis

              

SERVITUS

Kruh přátel ASF v České republice

Friends of ASF in the Czech Republic

 

Setkání finančně podpořil Česko-neměcký fond budoucnosti   zukunftsfonds_dt_tsch_logo_klein_1

.Setkání finančně podpořil Česko-neměcký fond budoucnosti

.

VVysíláme a přijímáme dobrovolníky evropského programu Mládež v akci – YOUTH IN ACTION.

.

.

.


Výroční zpráva 2011

February 27, 2013

Vyrocni_zprava_2011


Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii.

May 23, 2012

Setkání v Magdeburgu

Na konci dubna se v německém Magdeburgu konalo výroční setkání Aktion Sühnezeichen Friedensdienste pod názvem “Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii”. Toto téma provází naši práci celý letošní rok a reflektuje 50. leté výročí letních táborů ASF.

V Magdeburgu se sešlo více než 300 hostů – bývalých dobrovolníků, pamětníků, politiků. Bylo skoro nemožné vybrat si z mnoha zajímavých programů mezi kterými nechyběl film o židovském hřbitově ve Weissensee, prohlídka míst spojených se zakladatelem ASF Lotharem Kreyssigem a povídání s jeho synem nebo mini letní tábor, při kterém účastníci čistili tzv. Stolpersteine.

Zastoupení o.s. Servitus bylo velmi silné. Jednu ze 3 uvítacích řečí přednesla místopředsedkyně našeho sdružení paní Michaela Vidláková ze Židovské obce v Praze, člen výboru Gerhard Frey Reininghaus byl pozván k účasti na panelu o ekumeně a předseda Martin Řeháček byl čestným hostem. Dalšími českými zástupci byli referenti Zuzana Pavlovská ze Židovského muzea v Praze a Ondřej Matějka z o.s. Antikomplex.

Program celé akce lze najít v němčině na https://www.asf-ev.de/de/ueber-uns/organisation/tagung.html


Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii.

January 22, 2012

Pozvánka na bohoslužbu 5.2.2012

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu ke Dni vzpomínky na oběti holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Tuto bohoslužbu tradičně pořádáme ve spolupráci s německy mluvícím evangelickým sborem v Praze. Při bohoslužbě se aktivně účastní aktuální dobrovolníci a zajímavý hosté/pamětníci.

Bohoslužba se koná v 10:30 v kostele u Martina ve zdi.

pozvanka-einladung2012


Pozvánka do Amsterdamu

January 21, 2012

Seminář COMING TO JUSTICE (25.-28.3.2012)

Hledáme české účastníky na seminář o lidských právech v Amsterdamu a Haagu. Seminář je každoročně pořádán ve spolupráci s Muzeem Anne Frankové v Amsterdamu, kanceláří ASF tamtéž a válečným tribunálem v Haagu.

Jedná se o čtyřdenní seminář pro studenty od 17 let výše, který byl inspirován událostmi v Jugoslávii v devadesátých letech. Válka v Jugoslávii šokovala všechny svou krutostí a zejména tím, že se lidstvo nepoučilo ani hrůzostrašností 2. světové války a holokaustu a podobné věci se opakují.

Cílem semináře je účastníkům představit širší souvislosti zločinů a zacházení s nimi po druhé světové válce (Norimberské procesy) a po válce v Jugoslávii (současný válečná tribunál pro Jugoslávii v Haagu, který účastníci semináře navštíví). Bude také možnost hovořit s pamětníky.

Seminář chce pracovat s otázkami, které si klade mnoho lidí: “Jak může vůbec k něčemu takovému dojít?” “Jak je možné, že si lidé takto ubližují?” “Dá se tomu nějak zabránit?” a poskytnout možnost diskuse o tom, co je spravedlnost a nespravedlnost a jak je od sebe lépe rozeznat.

Seminář se koná 25.-28.3.2012 v Amsterodamu. Stojí 55 € + cestovní náklady (peníze by však neměly být hlavní překážkou účasti…je možné se individuálně domluvit). Dobrá angličtina je podmínkou.

Všechny, které pozvánka zaujala prosím o zaslání motivačního dopisu a životopisu (obojí v angličtině) do 15.2. na e-mail tschechien@asf-ev.de. Počet míst je omezen.


pro představu leták loňského semináře v AJ (nový bohužel zatím nemáme, ale program bude vpodstatě stejný)


Lety Camp; Roma Holocaust

January 21, 2011

 

 

English article

On thursday, may 13, the Servitus office manager as well as a current and a former Servitus/ASF-volunteer joined the commemoration ceremony held for the Roma victims that suffered and died in concentration camps during the Nationalsocialists´ occupation of the Czech lands.

Between 1942 and 1943, there were two Nazi concentration camps for Roma in Bohemia and Moravia. One in Hodonín and one in Lety. From an estimated amount of 8000 Roma inmates in those concentration camps only about 600 returned after the war.

In 1995, a memorial commemorating the Roma victims was erected in Lety/Southern Bohemia. Since 1998 there have been yearly commemoration ceremonies taking place in and around Lety.

 

.

Laying wreaths at the memorial for the Roma victims of the former Concentration camp in Lety.

The elderly man in the second row (2. picture) was born in the concentration camp.


The main organizer of this event is Čeněk Růžička, the president of the committee for compensation of the Roma Holocaust. Mr. Růžička survived the Porajmos which is the Romanes term for the extermination of Roma during World War II.  This year, he said, was the first time he was satisfied with the outcome of the ceremony, because this year, more than 500 guests attended the ceremony. That was a big success compared to the last year´s 50 guests.

In the Czech Republic, where racism against Roma is an everyday life phenomenon, and in Lety, where one nowadays finds a pig farm where once stood barracks, there commemorating the Porajmos is defenitly not a normality. Mr Růžička emphasized the importance of respect towards the past of the Roma community and calls for a normality of respect in his country.

.

At the grave of about 200 murdered Roma. The public cemetery is situated in the neighbouring village Mirovice. Mr. Růžička telling us about the site. In the foreground you see a harmed wheel sympolizing the harmed nation of Roma. The complete wheel is the official symbol of the wordlwide Roma community.


All photos by former volunteer Hannes Westphal.

Find a well done english overview of Roma history here.

.

in the Czech media

Projev Čeňka Růžičky, předsedy Výboru pro odškodnění romského holocaustu

článek na www.Romea.cz

Romea-video 1 on youtube

Romea-video 2 on youtube

článek v Parlamentních listech

.

.


Jaké bylo autorské čtení – Mír dalekému i blízkému

October 11, 2010

.

.

.

Mír dalekému i blízkému.

Vzpomínky na Irmu a Jiřího Lauscherovy

Hildegard Stellmacher a Renate Trautmann

 

Pražská židovská rodina Lauscherových přežila věznění v koncentračním táboře Terezín. Věznění v Terezíně se pro Lauscherovy stalo určujícím pro celý jejich život.  Skutečnost, že přežily se pro ně stala závazkem, povinností připomínat památku zemřelých a nezapomenout na hrůzy, které hluboce zasáhli a zranili většinu národů Evropy.

Rodina Lauscherových je úzce spojena s Aktion Sühnenzeichen Friedensdienste. Lauscherovy byly vůbec prvními židovskými přeživšími v Československu, kteří navázali po válce kontakt s touto německou organizací s cílem přispět k usmíření obou národů.

Autorka Hildegard Stellmacher přijela v pondělí 8. listopadu večer do Ústí nad Labem, aby zde v inspirujícím prostředí Vědecké knihovny četla českým zájemcům ze své knihy. Doprovod (hudební i lidský) jí dělal její dlouholetý přítel a všestranný muzikant Tomáš Najbrt. Mezi jejím velmi osobním vyprávěním o Lauscherových a ukázkami z knihy hrál na citeru radostné i jímavé židovské melodie. Přestože je Hildegart německého původu, jazykem akce byla čeština, kterou zvládla výtečně. Kromě síly osobnosti Lauscherových a jejich osudu za války bylo možné se např. dozvědět, že se jako mladí připravovali na vystěhování do Palestiny a dokonce tam nějakou dobu i strávili, že Irma jako učitelka pracovala v první židovské škole v českém jazyce po vzniku 1. Republiky nebo že Jiří v komunistickém Československu léta pracoval na Izraelském velvyslanectví a jeho rodným městem byl Terezín!

Dozvěděli jsme se také, že spoluautorka Renate Trautmann zemřela letos v létě ještě před samotným vydáním knihy, jejíž tvorba trvala celých 9 let. Ale že dostala možnost přečíst si rukopis a mohla tedy ještě užít plody své práce.

Kniha je dvojjazyčná (veškerý text je v ní jak česky tak německy) a doplněná obrazovou přílohou.

 Její přečtení vřele doporučujeme!

 

.