Časopis Zeichen (v němčině)

January 19, 2012

“Zeichen” je čtvrtletník výdávaný ASF, který se zabývá aktuálními politickými a společenskými událostmi, diskutuje o vztahu historie a současnosti a hlavně podává zprávy o zážitcích a zkušenostech dobrovolníků.

Tento časopis je možné také objednat v papírové verzi.

 

ASF-zeichen-4-2011

Poslední číslo roku 2011 s titulem “Výzvy a obdarování” přináší pohledy do života dobrovolníků z jejich vlastní ruky, kteří svou službu prožívají jako velkou výzvu a zároveň (nebo při pohledu nazpět) jako veliký dar.

Na obálce je fotografie dobrovolnice Terezy Nowak s jednou z jejích klientek. Tereza pomáhala mentálně postiženým v brněnské charitě a navštěvovala seniory – bývalé totálně nasazené – v jejich domácnostech od září 2010 do srpna 2011.