f Donate!

Pomožte nám, prosím,

a podpořte práci Servitu!

bluemarine_logo

Vaše finanční dary můžete převést přímo Servitus:

VOLKSBANK CZ

číslo účtu:  4200009673/6800

účel platby: dárcovský přízpěvek o.s. Servitus

Za Vaši pomoc Vám srdečně děkujeme! Pokud máte zájem,  můžeme Vám pravidelně zasílat zprávy náších dobrovolníků, newsletter Servitu i časopis ASF „Zeichen“ (v němčině), kde máte možnost se informovat o práci ASF.

fw und alte frau

.

Pokud se rozhodnete pro finanční příspěvek, zašlete nám prosím tento vyplněný list jako potvrzení:

Chtěl/chtěla bych_

o.s. Servitu podporovat pravidelnou finanční částkou. Tento finanční příspěvek bude sloužit podpoře dobrovolnické práce o.s. Servitu.

Jméno a adresa dárce:

Budu platit

O     čtvrtročně      __________  Kč

O     půlročně        __________   Kč

O     jednorázově   __________   Kč

O     Budu převádět finanční částku na O.S. SERVITUS

O     Prosím zasílejte mi pravidelně zprávu dobrovolníka/dobrovolnice

O     a newsletter Servitu

O     a ASF-časopis „Zeichen“.

________________________________________________________

Datum                                                              Podpis

.

o.s. SERVITUS

Vladislavova 12

110 00 Praha 1

kontaktní osoba: Stáňa Šimuniová, 00420 – 296 243 352

email: info@servitus.cz

.

 

 

gus_0403.

 

 

Donate, please,

and support the work of Servitus!

bank details:

VOLKSBANK CZ

IBAN:  CZ 78 6800 0000 0042 0000 9673

SWIFT:  VBOECZ2X

reason for payment: donation Servitus

We thank you a lot for supporting our daily work on a constructive and peaceful intercultural learning!

If you are interested, we will send you digital reports of the volunteers. We also offer to send you the Servitus newsletter and/or the ASF magazine “Zeichen“, which gets published mainly in German language.

bluemarine_logo

If you need a confirmation for your donation, please fill in this form and send it to the given address:

o.s. SERVITUS

Vladislavova 12

110 00 Praha 1

contact person: Stáňa Šimuniová, 00420 – 296 243 352

e-mail: info@servitus.cz


I´d like to_

financially support Servitus.  This donated amount is supposed to contribute to the volunteer work of Servitus in the Czech Republic.

name and address of the donor:

I will pay

O     quarterly     __________  (currency)

O     semiyearly  __________  (currency)

O     once-only    __________  (currency)

O     Budu převádět finanční částku na O.S. SERVITUS

O     Prosím zasílejte mi pravidelně zprávu dobrovolníka/dobrovolnice

O     and the newsletter

O     and the ASF magazine „Zeichen“.

________________________________________________________

Date                                                              Signature

.

DĚKUJEME!

THANK YOU!

.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: