b hostitelské projekty

Hostitelskými organizacemi dobrovolníků o.s. Servitus v České republice jsou:

bluemarine_logo

.

.

.

Zidovské obce

– Židovská obec Brno: www.zob.cz
– Židovská obec v Praze: www.kehilaprag.cz
– Židovská obec v Ostravě: www.kehila-ostrava.cz
– Židovská obec v Olomouci: www.kehila-olomouc.cz/rs/

RUS-al-004

Projekty v historickém a kulturním odboru

– Památník Terezín: www.pamatnik-terezin.cz, www.jugendbegegnung.de/terezin
– Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem: www.collegiumbohemicum.cz/

friedhof

Sociální péce pro bývalý nucené prácovníky

– Živá paměť (Praha, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem): www.zivapamet.cz

Projekty v solciálním odboru

– Leccos v Českém Brodě: www.leccos.cz
– Diakonie ČCE – středisko Rolnička: www.rolnicka.cz
– Arcidiézní charita Praha: www.charita-adopce.cz/index.php
– Poradna pro uprchlíky: www.uprchlici.cz
– Oblastní charita Brno: www.charitabrno.cz
– Spolu Olomouc: www.spoluolomouc.cz

PL-gdansk-003

Comments are closed.

%d bloggers like this: