Proti proudu. O odvaze, paměti a demokracii.

January 22, 2012

Pozvánka na bohoslužbu 5.2.2012

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu ke Dni vzpomínky na oběti holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Tuto bohoslužbu tradičně pořádáme ve spolupráci s německy mluvícím evangelickým sborem v Praze. Při bohoslužbě se aktivně účastní aktuální dobrovolníci a zajímavý hosté/pamětníci.

Bohoslužba se koná v 10:30 v kostele u Martina ve zdi.

pozvanka-einladung2012


Pozvánka do Amsterdamu

January 21, 2012

Seminář COMING TO JUSTICE (25.-28.3.2012)

Hledáme české účastníky na seminář o lidských právech v Amsterdamu a Haagu. Seminář je každoročně pořádán ve spolupráci s Muzeem Anne Frankové v Amsterdamu, kanceláří ASF tamtéž a válečným tribunálem v Haagu.

Jedná se o čtyřdenní seminář pro studenty od 17 let výše, který byl inspirován událostmi v Jugoslávii v devadesátých letech. Válka v Jugoslávii šokovala všechny svou krutostí a zejména tím, že se lidstvo nepoučilo ani hrůzostrašností 2. světové války a holokaustu a podobné věci se opakují.

Cílem semináře je účastníkům představit širší souvislosti zločinů a zacházení s nimi po druhé světové válce (Norimberské procesy) a po válce v Jugoslávii (současný válečná tribunál pro Jugoslávii v Haagu, který účastníci semináře navštíví). Bude také možnost hovořit s pamětníky.

Seminář chce pracovat s otázkami, které si klade mnoho lidí: “Jak může vůbec k něčemu takovému dojít?” “Jak je možné, že si lidé takto ubližují?” “Dá se tomu nějak zabránit?” a poskytnout možnost diskuse o tom, co je spravedlnost a nespravedlnost a jak je od sebe lépe rozeznat.

Seminář se koná 25.-28.3.2012 v Amsterodamu. Stojí 55 € + cestovní náklady (peníze by však neměly být hlavní překážkou účasti…je možné se individuálně domluvit). Dobrá angličtina je podmínkou.

Všechny, které pozvánka zaujala prosím o zaslání motivačního dopisu a životopisu (obojí v angličtině) do 15.2. na e-mail tschechien@asf-ev.de. Počet míst je omezen.


pro představu leták loňského semináře v AJ (nový bohužel zatím nemáme, ale program bude vpodstatě stejný)


Jaký byl seminář v Terezíně?

January 20, 2012

SEMINÁŘ DOBROVOLNÍKŮ V TEREZÍNĚ

V polovině ledna se již tradičně sešla celá skupina dobrovolníků ASF v Terezíně (http://www.pamatnik-terezin.cz). Hodnotily jsme nejen práci v projektech a život v České republice, ale zabývali jsme se i samotným městem Terezín a jeho minulostí. Velkým plus pro nás je, že jeden z dobrovolníků pracuje přímo v Památníku Terezín a provádí německy mluvící skupiny. Simonova několika měsíční zkušenost v této činnosti byla opravdu znát. Dobrovolníci měly možnost sami nastudovat materiál k určité části gheta a pak se vzájemně provádět. Simon doplňoval méně známe skutečnosti a na závěr provedl skupinu po expozici muzea.

Hostem semináře byl tentokrát kolega z Berlína Thomas Heldt, který dobrovolníky v zajímavém workshopu inspiroval k rozhovorům s pamětníky.  Jejich prezentace se dočkáme v květnu na semináři v Řehlovicích (http://www.kcrehlo.cz).

Rozhovor dobrovolnice Evy Marie z léta 2011 se třemi ženami, jejichž osud je úzce spojen s naší zemí:
Deutsche_in_Tschechien_mM


Časopis Zeichen (v němčině)

January 19, 2012

“Zeichen” je čtvrtletník výdávaný ASF, který se zabývá aktuálními politickými a společenskými událostmi, diskutuje o vztahu historie a současnosti a hlavně podává zprávy o zážitcích a zkušenostech dobrovolníků.

Tento časopis je možné také objednat v papírové verzi.

 

ASF-zeichen-4-2011

Poslední číslo roku 2011 s titulem “Výzvy a obdarování” přináší pohledy do života dobrovolníků z jejich vlastní ruky, kteří svou službu prožívají jako velkou výzvu a zároveň (nebo při pohledu nazpět) jako veliký dar.

Na obálce je fotografie dobrovolnice Terezy Nowak s jednou z jejích klientek. Tereza pomáhala mentálně postiženým v brněnské charitě a navštěvovala seniory – bývalé totálně nasazené – v jejich domácnostech od září 2010 do srpna 2011.


Dobrovolníci 2011/2012

January 18, 2012

Seznamte se!


zleva:

Katharina Lübstorf – Živá paměť Praha

Timo Müller-Tribbensee – Židovská obec Praha

Paula Carstens – Effeta Brno, Dětský dům Zábrdovice

Leonie Schittenhelm – Židovská obec Brno, Charita Brno

Benjamin Seidel – Živá paměť Ostrava, Vesnička soužití

Eva Carbach – Leccos Český Brod (službu ukončila v listopadu 2011)

Verena Hesse – Živá paměť Olomouc

Ludwig Domrös – Živá paměť České Budějovice, Barevný děti

Simon Rebiger – Terezín (sedící na zemi)

.


Letní tábory 2011

January 1, 2012

Pozvánka na letní tábory ASF


Druhý víkend v dubnu věnovali dobrovolníci ASF práci na židovském hřbitově v Lošticích. Loštice je obec nedaleko Olomouce se zachovalou synagogou a malebným židovským hřbitovem, kterému však chybí dostatečný počet rukou k údržbě.

Víkend byl zahájen návštěvou olomoucké židovské obce, kde se dobrovolníci seznámili s historií židů v Olomouci a vyzkoušeli si pečení šabatových placek.

V Lošticích se skupině věnovalo sdružení RESPEKT a TOLERANCE, které se snaží o zachování památky na židovské obyvatele tohoto místa. Toto sdružení se stará o údržbu a kulturní využití místní synagogy a zkoumá stopy židovských rodin, které zde žily.

Článek z místního tisku o práci dobrovolníků:

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/studenti-cistili-hrbitov-a-objevili-stare-nahrobky.html

Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť o letních prázdninách smysluplně pracovat a zároveň poznat nové lidi, země, přiblížit se  historii a diskutovat, aby se na nabídku letních táborů ASF podívali  na níže uvedeném kontaktu. Na stejném kontaktu najdete podrobné informace a on-line přihlášku (v němčině a angličtině).

S případnými dotazy v češtině se obracejte na tschechien@asf-ev.de.

Program letních táborů ASF

(informace včetně on-line přihlášky v němčině nebo angličtině):

https://www.asf-ev.de/de/friedensdienste/sommerlager.html


SERVITUS je ekumenická organizace pro mezinárodní dobrovolnictví, založená v roce 2003 zástupci křesťanských církví a židovských obcí v České republice za účelem rozvoje dobrovolné služby.

V horních kategoriích najdete další české informace o občanském sdružení Servitus. Ve vedlejších kategoriích najdete fotky a články v čestině, angličtině a němčině.


ASF-Zeichen zum Thema Sinti und Roma mit Berichten aus Tschechien

January 23, 2011

.

.

deutscher Artikel

Mehrmals jährlich erscheint das Magazin ZEICHEN der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF). ASF und Servitus arbeiten eng zusammen, in diesem Jahr sind 8 Freiwillige von ASF in Tschechien. Mehr Informationen zu diesem wichtigen Servitus-Partner finden Sie in der obigen Rubrik “ASF”.


 

Diese ZEICHEN-Ausgabe (bitte anklicken) beschäftigt sich intensiv mit der Thematik Sinti und Roma in Europa. Drei Artikel des ZEICHENS befassen sich mit Tschechien und wurden von ehemaligen Freiwilligen geschrieben sowie von der ehemaligen Landesbeauftragten Klaudia Schümann. Hier ein Blick in das Inhaltsverzeichnis, in dem die Tschechien-relevanten Texte farblich hervorgehoben sind.

ASF-Thema: Gleiche Rechte?!
Zur Situation von Sinti und Roma in Europa

8-9 Gleichstellung verwirklichen. Sieben Forderungen an die EU und die nationalen Regierungen – von Romani Rose

10-11 Ungarn nach den Wahlen: Ein Interview über Antisemitismus und rassistische Mobilisierungen mit Magdalena Marsovszky

12 Erfolgreiche Selbstorganisation gegen Diskriminierung in Tschechien – von Klaudia Schümann

13-15 „Ich bin Roma und ich habe dieses Land verteidigt.“ Edward Paczkowski, polnischer Widerstandskämpfer und Roma – von Anna Meier

16 Als „Englischlehrerin“ in Brno, als ASF-Freiwillige in Tschechien – von Silvia Kunz

17 Mit und für Roma arbeiten, als ASF-Freiwillige bei der Roma Support Group in London – von Olga Zychowicz

18 „So keres – was machst Du?“, als ex-ASF-Freiwillige gegen die Diskriminierung von Roma – von Sarah Prenger

19 ‚alle bleiben‘ Vernetzungskampagne gegen Abschiebungen – von Karl Grünberg

20 Jetzt brauchen viele „Geduldete“ angesichts des aktuellen „Rückführungsabkommens“ erneut Unterstützung – von Heike Kleffner